skip to Main Content
Κομποστοποίηση ΔΕΔΙΣΑ

Χαρακτηριστικά

Το κόμποστ που παράγεται στο εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης Χανίων της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) προέρχεται από την βιολογική, αερόβια και θερμόφιλη επεξεργασία του οργανικού κλάσματος (υπολειμμάτων τροφίμων) των αστικών στερεών αποβλήτων και τεμαχισμένων κλαδιών.

Εφαρμογές

Τρόπος Εφαρμογής κόμποστ σε θερμοκήπιο:

  • Εφαρμογή πριν την ηλιοαπολύμανση: απλώνουμε από 800-1200 kg/στρέμμα κόμποστ και ενσωματώνουμε στο έδαφος με ελκυστήρα ή μονοαξονικό ελκυστήρα. Απλώνουμε το δίκτυο άρδευσης καθώς και ειδικό πλαστικό απολύμανσης και ποτίζουμε ανά 20-25 μέρες μέχρι το έδαφος να φτάσει στο ρώγο του (κορεσμός). Η διαδικασία αυτή, πρέπει να γίνεται κατά τη διάρκεια των θερμών μηνών (Αρχές Ιουνίου-τέλη Αυγούστου για (2,5-3 μήνες). Κατά τη διάρκεια της απολύμανσης, διατηρούμε τα παράθυρα και τις πόρτες του θερμοκηπίου κλειστές.
  • Εφαρμογή στην γραμμή φύτευση σε θερμοκήπιο: Εφαρμόζουμε το κόμποστ (600-800 kg/στρμ)στην γραμμή φύτευσης και ενσωματώνουμε με τη χρήση τσάπας ή μονοαξονικού ελκυστήρα στα 30cm.

Εφαρμογή σε δενδρώδεις καλλιέργειες:

Εφαρμόζουμε το κόμποστ σε ποσότητα ανάλογα με την καλλιέργεια και την περιεκτικότητα του εδάφους σε οργανική ουσία (από 400-1200 kg/στρμ). Το κόμποστ θα πρέπει να εφαρμόζεται έξω από την κόμη των δένδρων και να ενσωματώνεται μέχρι και σε βάθος 30cm με την χρήση ελκυστήρα ή ομοαξονικού ελκυστήρα.  Ενδεικτικές ποσότητες αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. Οι ακριβείς ποσότητες μπορούν να προσδιοριστούν με εδαφολογική ανάλυση.

Κάθε παρτίδα εδαφοβελτιωτικού που παράγεται, ελέγχεται διεξοδικά ώστε να εξασφαλίζεται η ακίνδυνη χρήση του στη γεωργία. Το προϊόν πληροί τις διεθνείς και εθνικές προδιαγραφές όσον αφορά τα φυσικοχημικά του χαρακτηριστικά, ενώ έχει χρησιμοποιηθεί σε διάφορα επιστημονικά πειράματα με δημοσιευμένα αποτελέσματα από εγκεκριμένους ερευνητικούς φορείς.

Καλλιέργειες Ενδεικτικές δοσολογίες
Εγκατάσταση Οπωρώνα 600-900 kg/στρέμμα και ενσωμάτωση στα 25-30 cm ή 20-30 κιλά ανά δέντρο στο λάκκο φύτευσης.
Εγκατάσταση
Χλοοτάπητα (γκαζόν)
300-400 kg/στρέμμα
Ελιές 8-25 kg/δένδρο
Εσπεριδοειδή 4-25 kg/δένδρο ανάλογα την πυκνότητα φύτευσης
Αμπελώνες 200-600 kg/στρέμμα
Καλλωπιστικά δέντρα και θάμνοι 8-25 kg/δένδρο
Ανθοκομικές καλλιέργειες 20-30 γρ/γλάστρα
Εφαρμογή Κόμποστ ΔΕΔΙΣΑ σε Θερμοκηπιακές Καλλιέργειες

Είναι γνωστό ότι η οργανική ουσία:
• Είναι η κύρια πηγή αζώτου, το οποίο απελευθερώνεται σταδιακά στο θρεπτικό διάλυμα
• Αυξάνει την κινητικότητα δυσκίνητων στοιχείων όπως Ασβέστιο, Φώσφορο, Ψευδάργυρο κάνοντάς ταπιο εύκολα αφομοιώσιμα από τα φυτά.
• Σε περιπτώσεις που τα ποσοστά ανθρακικού ασβεστίου είναι αυξημένα απελευθερώνεται ευκολότερα ο φωσφόρος και τα ιχνοστοιχεία στο θρεπτικό διάλυμα.
• Αυξάνει τη θερμοκρασία στο ριζικό σύστημα κατά τους χειμερινούς μήνες λόγω συνεχών βιολογικών διεργασιών, διευκολύνοντας την πρόσληψη θρεπτικών στοιχείων.
• Αυξάνει την αποτελεσματικότητα της ηλιοαπολύμανσης κάνοντάς την πιο αποτελεσματική ενάντια σε νηματώδεις και μυκητολογικές μολύνσεις.

Στα θερμοκήπια είναι γνωστό ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα θρέψης ειδικά κατά τη διάρκεια του χειμώνα και πολλά φυτοπαθολογικά προβλήματα καθ’ όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.

Το κόμποστ της ΔΕΔΙΣΑ, είναι πλούσιο σε οργανική ουσία (>30%), περιέχει σε υψηλά ποσοστά θρεπτικά συστατικά και είναι ελεύθερο βαρέων μετάλλων.

Είναι πλούσιο σε ωφέλιμους μικροοργανισμούς οι οποίοι λόγω της δραστηριότητάς τους και διαφόρων βιοχημικών διεργασιών, ενισχύουν την άμυνα του φυτού απέναντι σε μυκητολογικές προσβολές ενώ παράλληλα κάνουν την αφομοιωσιμότητα των δυσκίνητων θρεπτικών στοιχείων πιο εύκολη σε αντίξοες καιρικές συνθήκες (χαμηλές θερμοκρασίες, χαμηλή ηλιοφάνεια κλπ).

Συνιστώμενη δόση: 1,0- 1,5 ton ανά στρέμμα ανάλογα την αρχική οργανική ουσία του εδάφους, πριν την κάλυψη ηλιοαπολύμανσης.

Η εφαρμογή μπορεί να γίνει πριν την έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου, μια με δυο εβδομάδες πριν την φύτευση, καθολικά σε όλη την έκταση του θερμοκηπίου ή πάνω στη γραμμή φύτευσης.

Σε περίπτωση εφαρμογής πάνω στη γραμμή φύτευσης η δόση μπορεί να μειωθεί κατά 30%.

Σύσταση Προϊόντος (Οι τιμές εκφράζονται επί ξηρού βάρους):

pH: 7.5-8.5
Ηλεκτρική Αγωγιμότητα (E.C): <40mS/cm2
Οργανική Ουσία: >20%
Άνθρακας (C): <22,0%
Άζωτο (Ν): 1,5-2,0%
Φώσφορος (Ρ): 0,4-0,5%
Κάλιο (Κ): 1,0-1,5%
Πυκνότητα: 700Kg/m3
Υγρασία : 27%
Σχέση C/N>15

Πλεονεκτήματα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΜΠΟΣΤ:

  • Βελτιώνει τις φυσικοχημικές ιδιότητες του εδάφους
  • Βελτιώνει την στράγγιση, αυξάνει την Υδατοϊκανότητα και την Ικανότητα Ανταλλαγής Κατιόντων (ΙΑΚ) του εδάφους.
  • Εμπλουτίζει το έδαφος με θρεπτικά στοιχεία (N,P,K, ιχνοστοιχεία)
  • Αυξάνει την οργανική ουσία του εδάφους κρατώντας ενεργή τη δράση των μικροοργανισμών διατηρώντας έτσι σταθερή τη γονιμότητα του.
  • Ενισχύει την ανθεκτικότητα του εδάφους στη συμπίεση και την διάβρωση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ TOY COMPOST ΤΗΣ ΔΕΔΙΣΑ

  • Οργανικό προϊόν Πλούσιο σε μικροοργανισμούς και θρεπτικά στοιχεία
  • Ασφαλές στη χρήση λόγω του ότι μέσα από τη διαδικασία κομποστοποίησης καταστρέφονται πιθανοί σπόροι ζιζανίων και φυτοπαθογόνα
  • Σε πλήρη εναρμόνιση με της προδιαγραφές που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για βαρέα μέταλλα σε προϊόντα κομποστοποίησης και τη χρήση τους σε γεωργικές δραστηριότητες.
TEXNIKH ΕΚΘΕΣΗ-ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Το Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) αποτελεί ένα πρότυπο για την Κρήτη αλλά και τον ελλαδικό χώρο. Σκοπός του ΕΜΑΚ είναι η επεξεργασία των αποβλήτων με στόχο την μείωση των υλικών τα οποία καταλήγουν στον ΧΥΤΥ Χανίων και επακόλουθα την αύξηση του μέσου ορού ζωής αυτού. Η μονάδα  κομποστοποίησης επεξεργάζεταιτο οργανικό κλάσμα τον αστικών στερεών αποβλήτων με την μέθοδο της ταχείας αερόβιας κομποστοποίησης για την παραγωγή του εδαφοβελτιωτικού- κόμποστ, ενός υλικού χρήσιμου όχι μόνο στην γεωργία αλλά και στην αποκατάσταση και αύξηση τις οργανικής ουσίας στα φτωχά εδάφη της Κρήτης

Η διαδικασία της κομποστοποίησης όπως πραγματοποιείται στο ΕΜΑΚ Χανίων, περιλαμβάνει διαχωρισμό του οργανικού κλάσματος, τον καθαρισμό του από  μαγνητιζόμενα υλικά, την ανάμιξη του με τεμαχισμένα πράσινα απορρίμματα (κλαδοκάθαρα) και την εισαγωγή του μείγματος στην δεξαμενή ταχείας αερόβιας κομποστοποίησης, όπου παραμένει για 5- 6 εβδομάδες. Στην συνέχεια εξέρχεται από την δεξαμενή, εξευγενίζεται και τοποθετείται σε σορούς (σειράδια) για να ωριμάσει.

Κατά την διαδικασία της κομποστοποίησης, της ωρίμανσης αλλά και τις αποθήκευσης, το υλικό παρακολουθείται και ελέγχονται οι χημικές και φυσικές παράμετροι του. Ενδεικτικά θα αναφέρνται τα σημεία και ο χρόνος των δειγματοληψιών:

– Μέσα από την δεξαμενή σε τρεις ζώνες κάθε 15 ημέρες.

-Κάθε μέρα παραγωγής από το ραφιναρισμένο υλικό, κάθε 15 ημέρες από κάθε σειράδι ωρίμανσης, κάθε σειράδι πριν σταλεί  για αποθήκευση.

-Ανά τακτά χρονικά διαστήματα για το αποθηκευμένο υλικό.

Η διαδικασία της Κομποστοποίησης πραγματοποιείται από μικροοργανισμούς μεσόφιλους και θερμόφιλους σε θερμοκρασίες που φτάνουν τους 65ο C για διάστημα 7 με 8 μηνών. Στις θερμοκρασίες αυτές οι παθογόνοι μικροοργανισμοί και τα ζιζάνια δεν επιβιώνουν, δίνοντας στο τέλος ένα αποστειρωμένο υλικό.

Κάθε παρτίδα εδαφοβελτιωτικού πριν διατεθεί προς χρήση πιστοποιείται και αξιολογείται τόσο από το χημικό εργαστήριο της μονάδος μας όσο και από τα ανεξάρτητα εργαστήρια με τα οποία συνεργαζόμαστε (Πολυτεχνείου Κρήτης – Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, ΤΕΙ Κρήτης Σχολή Γεωπονίας , Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων καθώς και Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.)). Οι δειγματοληψίες είναι επαναλαμβανόμενες και όσο το δυνατόν ποιο αντιπροσωπευτικές, λαμβάνοντας υπόψη τα διεθνή και ελληνικά πρότυπα. Στην συνέχεια η παρτίδα απομονώνεται σε στεγαζόμενο χώρο.

Τα όρια για τα χαρακτηριστικά του παραγόμενου εδαφοβελτιωτικού τα οποία έχουμε θεσπίσει ως μονάδα περιλαμβάνουν και συμμορφώνονται όχι μόνο με αυτά που θεσπίζει η ελληνική νομοθεσία αλλά και αυστηρότερα από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Αυτήν την περίοδο η μονάδα συνεργάζεται με τους παραπάνω φορείς για την αξιολόγηση όχι μόνο του τελικού προϊόντος αλλά και της όλης παραγωγικής μας διαδικασίας.

Σήμερα έχουμε κατορθώσει έπειτα από επίπονες προσπάθειες να συσκευάσουμε αυτό το προϊόν και να το διαθέσουμε σε δίκτυο καταστημάτων εντός της Περιφέρειας Κρήτης. Κάθε πελάτης που παραλαμβάνει το υλικό ενημερώνεται τόσο για την χρήση του, ενός επιπρόσθετα παροτρύνεται να στείλει δείγμα για ανάλυση σε κάποιο ειδικευμένο εργαστήριο καθώς και να έρθει σε επαφή με γεωπόνο για την ενημέρωση του και την ορθή χρήση του εδαφοβελτιωτικού.

Πιστοποιητικό

Φωτογραφίες
Back To Top